Pribor:

   Čokeri

   Škopci

   Spojnice lanca

   Klizači lanca

   Završetak sajle